očkování proti chřpce

Chřipková sezóna 2020-2021

Jistě víte, že pro své zaměstnance jsme připravili nový chytrý benefit – OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE. Mnozí však máte však v této věci řadu otázek a tou nejčastější je, zda je vhodné nechat se očkovat nyní, když kolem nás krouží jiné nebezpečí jménem COVID-19.
Máme pro Vás několik odpovědí na častější otázky na toto téma.

Očkovat – neočkovat?
Lékaři hovoří téměř jednohlasně. Očkování proti chřipce je nyní důležité více než kdykoli předtím. Přestože se intenzita chřipky mění z roku na rok, jsou jasné důkazy, že vakcinace může snížit závažnost chřipky a minimalizovat hospitalizaci, zejména v době, kdy je systém zdravotní péče zatížen chorobou COVID-19.

Co je to za vakcínu?
Všechny chřipkové vakcíny obsahují 3 druhy usmrcených chřipkových virů (2xA a 1xB), jejich složení je každoročně upravováno dle doporučení Světové zdravotnická organizace, aby co nejvíce odpovídalo cirkulujícím kmenům chřipky. V České republice jsou nabízeny pouze vakcíny štěpené nebo subjednotkové, které se proti původním celovirionovým chřipkovým vakcínám odlišují nižším výskytem nežádoucích účinků. Vakcíny obsahující živé viry se v zemích EU nepoužívají.

Kdy se očkovat?
Nejvhodnější je doba před začátkem chřipkové sezóny. Chřipkové epidemie postihují Českou republiku v chladných měsících roku, nejčastěji mezi prosincem a březnem. Nové vakcíny pro danou sezónu se na trhu obvykle objevují v září. Ideálním termínem pro očkování je proto říjen a listopad. Očkovat lze i na začátku chřipkové epidemie, je však nutné vzít v úvahu, že ochrana nastoupí až za cca 14 dní.

Je očkování bezpečné?
Chřipkové vakcíny jsou dlouhodobě považovány za jedny z nejbezpečnějších. Nežádoucí účinky jsou poměrně vzácné, nejčastěji se jedná o krátkodobé zarudnutí a otok v místě vpichu. Závažnější reakce na očkování je třeba hlásit svému praktickému lékaři.

Kde se mohu nechat očkovat proti chřipce?
Očkování zajišťuje nejčastěji praktický lékař, Zdravotní ústavy a očkovací centra.

Kdo má nárok na bezplatné očkování?
Vakcína proti chřipce je bezplatně poskytována jako pravidelné každoroční očkování uhradí stát v plné výši (Vyhláška MZ ČR Č. 537/2006 Sb.)

  • fyzickým osobám umístěným v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory
  • fyzickým osobám umístěným v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem, pokud tyto fyzické osoby trpí chronickým nespecifickým onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév nebo ledvin nebo diabetem léčeným insulínem.
  • fyzickým osobám pracujícím na pracovištích s vyšším rizikem vzniku chřipky, tj. v léčebnách dlouhodobě nemocných, domech s pečovatelskou službou, domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením a domovech se zvláštním režimem.

Dále je vakcína hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění = zdravotní pojišťovna uhradí stanovenou výši dle vyhlášky, pacient hradí případný doplatek (dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR Č. 63/2007 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, v platném znění)

  • pacientům nad 65 let věku
  • pacientům po splenektomii
  • pacientům po transplantaci krvetvorných buněk
  • pacientům, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem (pokud nejsou očkováni proti chřipce v rámci pravidelného či zvláštního očkování podle výše zmíněné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č, 537/2006 Sb.).

Pro řadu lidí je vhodné se očkovat za plnou úhradu (cena vakcíny + aplikace). Tito pacienti mohou využít z celé řady nabídek zdravotních pojišťoven a zaměstnavatelů, které přispívají v rámci preventivních balíčků na očkování proti chřipce.

Ať už jste využily náš očkovací benefit nebo o očkování přemýšlíte po tomto článku ještě více, přejeme vám co nejpevnější zdraví.

 

Zdroj: Státní zdravotní ústav www.szu.cz