PLATNÁ PRAVIDLA PRO NÁVRAT DO ČR COVID

PRÁZDNINY NEKONČÍ - CHCETE VYRAZIT NA ZAHRANIČNÍ DOVOLENOU?

Čím se řídit a jaká pravidla jsou aktuálně platná?
Sepsali jsme pro Vás aktuální přehled, co Vás čeká a nemine při výjezdu do zahraničí.
Aktuální mapa Evropy barevně rozdělená dle míry rizika nákazy. Platná od 30.7. 2021

Seznam zemí dle míry rizika:
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Sd%C4%9Blen%C3%AD-Ministerstva-zdravotnictv%C3%AD-kter%C3%BDm-se-vyd%C3%A1v%C3%A1-seznam-zem%C3%AD-nebo-jejich-%C4%8D%C3%A1st%C3%AD-s-n%C3%ADzk%C3%BDm-st%C5%99edn%C3%ADm-a-vysok%C3%BDm-rizikem-n%C3%A1kazy-onemocn%C4%9Bn%C3%AD-covid-19-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-2.-srpna-2021.pdf

Vzhledem k tomu, že se pandemická pravidla proti pandemii neustále mění, je třeba sledovat aktuální platnost, nejlépe na stránkách Ministerstva zdravotnictví zde: 
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

 

Co znamená barva dané země?

BAREVNÉ ROZLIŠENÍ ZEMÍ -NÁVRAT COVID

BAREVNÉ ROZLIŠENÍ ZEMÍ -NÁVRAT COVID2

Výjimku z povinností uvedených výše mají lidé, kteří byli očkování před více jak 14 dny poslední dávkou vakcíny proti covid-19.

Odkaz na příjezdový formulář k vyplnění zde: https://plf.uzis.cz/